2017. május 28., vasárnap

75 éve történt: Operation Anthropoid, „az emberszabású hadművelet” II. rész.

A cikksorozatunk előző részében már elkezdtük felvázolni, hogy milyen történések vezettek az Operation Anthropoid név alatt is ismert Heydrich elleni merénylethez, most folytassuk az események láncolatának felvázolását, s a legfontosabb szereplők ismertetését. 

Reinhardt Heydrich
1942-ben, amikor Reinhardt Heydrich a Cseh-morva Protektorátus kormányzói posztját elfoglalta, már tapasztalt náci politikusnak, agytrösztnek, végrehajtónak, s emiatt Adolf Hitler német birodalmi kancellár bizalmi emberének számított. A kegyetlensége miatt Heydrichet maga a Führer is mint „vasszívű ember” említette, s ezt a nevet dicséretnek szánva. Az 1904-ben született Reinhardt Tristan Eugen Heydrich édesapja protestáns zeneszerző, operaénekes volt, de az egész família közel állt a zenéléshez. A Heydrich felmenői között szerepelt a Drezdai Királyi Konzervatóriumot dirigáló nagyapa is, de sajnálatosan az ifjú Reinhardot nem csupán a zene iránti rajongás (még felnőttként is szívesen hegedült), hanem más, sokkal kevésbé békés gondolatok is mozgatták. A német szempontból vesztes I. Világháborút követő zűrzavaros időszakban a fiatal fiú egyre közelebb került a nemzetiszocialista mozgalmakhoz, majd 1922-ben belépett az újraformálódó német hadseregbe, pontosabban a haditengerészethez szegődött. Az ambíciókban és arroganciában egyáltalán nem szűkölködő, a ranglétrán folyamatosan felfelé lépdelő, amúgy a csapodárságáról is híres Heydrich 1930-ban megismerkedett későbbi feleségével Lina von Ostennel, majd gyorsan el is jegyezte. Ám eme lépése nem volt túl átgondolt, hiszen korábban egy másik hölgynek, mégpedig egy befolyásos tanácsos lányának is házasságot ígért és a házasság szédelgés áldozatának felbőszített édesapja bosszúból kirúgatta Heydrichet a tengerészettől.


A karrierlehetőségtől imigyen megfosztott Heydrich ifjú felesége már korábban is a náci párt híve lett, s így nem meglepő, hogy a talajt vesztett, ám a nemzetiszocializmus eszméjében újból követendő ideológiára találó férje csakhamar a politikai életben keresett új célokat. Az éles eszének, s nem mellesleg a morális fenntartás nélküliségének köszönhetően csakhamar üstökösként szállt felfelé a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (NSDAP) szervezetében, Heinrich Himmler jobb kezének számított. Aktívan részt vett a zsidóellenes „kristályéjszaka” lebonyolításában, a párton belüli konkurencia, az SA vezetőinek eltávolításában (a hírhedt „hosszú kések éjszakája”), az ő nevéhez fűződött a párt katonai és védelmi szervezetén (SS) belüli titkosszolgálat (SD) kitalálása és vezetése, később a Gestapo, Interpol majd a rendőri, államvédelmi szervezetek összevont irányítása (RSHA – Biztonsági Főhivatal), továbbá a háború kirobbantását követően a meghódított területeken a Hitler faji politikájának gyakorlatban történő megvalósítása, a zsidó, cigány, kommunista lakosság megsemmisítése az általa tervezett, szervezett Einsatzgruppen működése keretében. Jóllehet a rosszakarói többször támadták feltételezett zsidó származása miatt, de ő a vádakat kategorikusan visszautasította, és annál bőszebben dolgozott a zsidókérdés „végső megoldásán”. 1942. január 20-án Wanseeben Heydrich, ekkor már mint SS vezérezredes (SS-Obergruppenführer) a konferencián részt vevő német állami szervek vezetőivel elfogadtatta elképzeléseit az európai zsidósággal kapcsolatban, melynek értelmében a fizikailag jó állapotban lévőket útépítésre használnák fel, melynek során a többség „természetes úton semmisülne meg”. Mindezek alapján Heydrich a Holokauszt egyik szülőatyjának tekinthető. 

Cikk Heydrich Prágába érkezéséről
Amikor Adolf Hitler kinevezte a Cseh-morva Protektorátus kormányzói tisztére, a feladat már ismerős volt számára: a Führer által csak „cseh férgeknek” titulált lakosság germanizálása, de legfőképp az egyre komolyabb belső ellenállás gyors letörése, a cseh lakosság megtörése. Heydrich a bevált módszereit alkalmazta és regnálása első három (!) napja alatt 92 embert öletett meg. 1942 februárja folyamán 4-5 ezer embert tartóztatott le, és akiket nem végeztek ki, azokat a Mauthasen-Guseni koncentrációs táborba hurcolták el, ahonnan csak 4%-uk tért vissza a háború befejeztével. A „prágai mészáros” színre lépésének köszönhetően márciusra a cseh kulturális, civil élet megszűnt, az ellenállási mozgalmak többsége felszámolódott, a cseh földek halálosan elcsöndesedtek. A cseh gyárak csöndben a német háborús gépezetnek dolgoztak, a kiemelkedő termelési teljesítményeket maga a kormányzó jutalmazta. Így 1942 májusára Reinhardt Heydrich kissé óvatlanul már azt hihette, hogy a cseheket teljesen megtörte, de legalábbis lecsendesítette. Túlzott magabiztosságát jelezte az is, hogy bátran utazott nyitható tetejű kocsijában, mindössze a sofőrje kíséretében.

Edvard Beneš kitüntetést ad át Jan Kubišnak
Ám mindeközben a másik oldalon is zajlottak az események. Csehszlovákia német megszállásakor az elmeneküEdvard Beneš, az ország korábbi miniszterelnöke Párizsban megalakította a Csehszlovák emigráns kormányt, amely Franciaország német megszállásakor Nagy-Britanniába tette át a székhelyét. 1941-ben Beneš és František Moravec a csehszlovák titkosszolgálat vezetője ötölte ki az Operation Antropoid, magyarul „emberszabású hadművelet” kódnévvel ellátott akciót, melynek célja a Protektorátus kormányzója elleni merénylet lett. Beneš úgy vélte, hogy egy ilyen hősies akció egyrészt felszítja az ellenállási mozgalmakat, továbbá a csehek és szlovákok testvéri kapcsolatát is jól jelképezi. A tervet a brit katonai vezetés támogatta, a szükséges haditechnikát, eszközöket, a logisztikát, a kiképzést biztosította, ugyanakkor a cseh ellenállás egy része kifejezetten ellenezte a tervet, a megtorlásoktól félve. Ám a kockát elvetették, és a feladat végrehajtására felkészített csoport két vezető tagja a cseh Jan Kubiš, és a szlovák Jozef Gabčík lett. Kubišt csereemberként került az eredetileg kiválasztott Karel Svoboda őrmester helyére, aki a kiképzésen fejsérülést szenvedett, s ez a kényszerű csere a küldetés végrehajtásában is késedelmet okozott. 

Kubiš és Gabčík
Jan Kubiš 1913-ban született a morvaországi Dolní Vilémovicében. Hosszú ideig a csehszlovák hadseregben szolgált, majd 1938-ban leszerelt és visszatért a civil életbe, mint téglagyári munkás. Ám Csehszlovákia német megszállásakor elhagyta az országot, s a Francia Idegenlégiót is megjárva csatlakozott a brit földön állomásozó csehszlovák emigráns hadsereghez. Az egy évvel idősebb Jozef Gabčík a ma Szlovákiához tartozó Rajecfürdőn (Rajecké Teplice) született, eredetileg vegyi üzemi dolgozó, aki később csatlakozott a csehszlovák hadsereghez.


Végül 1941. december 28-án légi úton elindult a kilenc katonából álló kommandó, és több incidenst követően (légelhárítás tüze, ellenséges repülőgép támadása) az egység ejtőernyősugrással földet ért, ám nem a tervezett Pilsen környéki területre, hanem Prága mellé, s nem mellesleg Jozef Gabčík lába is megsérült. Ám megúszták a lebukást, és sikeresen felvették a kapcsolatot a helyi ellenállással, majd Prágában rejtőzködve hónapokon át tervezgették a merényletet. Felmerült a gondolat, hogy egy vonatút során támadjanak Heydrichre (végül elvetették az ötletet), majd tettek egy sikertelen kísérletet Prágán kívül a kormányzó autójának megállítására (pár órán át hiába vártak a gépjármű megérkezésére), végül Heydrich napi rutinjának tanulmányozásával összeállt a terv, 1942. május 27-én Jan Kubiš és a Jozef Gabčík, Josef Valčíkkal (ő töltötte be a megfigyelő, előrejelző őrszem szerepét, a merénylet helyszínétől 100 méterre) kiegészülve elfoglalta a helyét, és várta Reinhardt Heydrich kocsijának megérkezését. Innentől kezdődik a cikksorozatunk első részében leírt eseménysorozat. A következő cikkünkben a merénylet utóéletéről, tragikus következményeiről szólunk.

2017. május 25., csütörtök

75 éve történt: Operation Anthropoid, „az emberszabású hadművelet” I. rész.

1942. május 27-én, délelőtt fél tizenegy felé egy nyitott tetejű, elegáns, sötétzöld Mercedes 320-as haladt Prága utcáin. Utasa egy negyvenes évei felé közeledő, fiatal kora ellenére enyhén kopaszodó, szigorú arckifejezésű, magas, egyenruhás férfi, akit sofőrje, Johannes Klein éppen munkahelyére, a Prágai Várba szállított. Aznap a cseh főváros közelségében fekvő s a több mint fél éve otthonául szolgáló, akkortájt Jungfern-Breschannak hívott, ma Panenské Břežanyként ismert település kastélyából a megszokott útvonalon haladtak, s így értek el Prága mai 8. kerületébe, Libeňbe. A Bulovka kórház közelében a V Holešovičkách utcára vezető út íves kanyart vetett, így a sofőr a fékpedálra lépve kissé lelassította járművét. 
 
A merénylet színhelye
Ám ekkor az útkanyarulat belső ívénél található villamosmegállóban álló férfi a hosszú kabátja alól előrántotta Sten MK II-es géppisztolyát és rájuk szegezte. Az alapjában véve könnyen kezelhető, és emiatt közkedvelt fegyver ezúttal csütörtököt mondott vagy műszaki hiba miatt, vagy éppen azért mert a használója izgalmában elfeledte kibiztosítani. Ám ezen kudarcot látva a férfi pár méterrel mögötte várakozó társa is gyorsan akcióba lendült. Táskájából előkapott egy kézigránátot, majd a közben, az utas utasítására megálló kocsi felé dobta, amely ugyan felrobbant, ám látszólag csak kis kárt okozott. A Mercedes kerekei és a karosszéria megsérült, a jobb oldali ajtó kivágódott, s a robbanásból az éppen elhaladó villamosnak, sőt magának a robbantónak is jutott, de az autó utasán és sofőrjén nem látszott semmi sérülés, sőt pisztolyaikat előrántva azonnal vissza is vágtak az ellenük támadóknak.

A megsérült gépjármű
A lélekjelenlétét el nem vesztő utas a robbanás előtt még rálőtt a besült géppisztolyú merénylőre, majd azt követően rövid ideig tartó heves lőpárbaj alakult ki. Mind az utas, mind a sofőr üldözőbe vett egy-egy, a helyszínt elhagyó merénylőt, de közülük a robbantó kerékpárra pattanva villám gyorsan elmenekült. Az utas egy darabig követni próbálta a fel-, pontosabban besült gépfegyverest, de ekkor döbbent rá, hogy eltalálta egy repesz, így a földre lerogyva feladta az üldözést. A robbantót hiába kergető, majd visszatérő sofőrjét küldte el inkább a még látó távolban lévő géppisztolyos merénylő után, aki azonban egy kicsit később visszalőve lábon találta üldözőjét, s elmenekült. Maga az esemény percek alatt lezajlott, és látszólag egy volt a világ sikertelen merényletei sorában. Ám rövidesen a történet valamennyi szereplője, sőt a történésekről tudomással sem bíró ártatlan ezrek sorsa is megpecsételődött. De mielőtt folytatnánk az események sorát, ideje a merénylet előzményeivel is foglalkozni, hiszen ennyiből még azt sem lehet megállapítani, hogy miért került sor erre a drámai cselekményre, s ki is a rossz vagy a jó ebben az igaz tragédiában.

A Német Birodalom terjeszkedése 1939-ig
Ehhez azonban pár évvel korábbra kell a történelemben visszaugranunk, egész pontosan 1938 szeptemberéig. A világuralmi terveit megvalósítani kívánó Adolf Hitler német kancellár, a Führer, Ausztria annektálása után az igen jelentős számú német nemzetiségű lakossággal rendelkező első Csehszlovák Köztársaságot szemelte ki célpontul. Az erősödő Német Birodalom ellen hatékony fellépésre képtelen Nagy-Britannia és Franciaország, valamint a nácikkal szövetséges Olasz Királyság 1938. szeptember 29-én aláírta a müncheni egyezményt, amely Csehszlovákia többségében szudétanémetek által lakott területeinek a németek általi bekebelezését jóváhagyta. Ám a folyamat itt nem állt meg, gyors ütemben a magyarlakta területek Magyarországhoz csatolásához, a tisói fasiszta bábkormány megalakulásához, majd a német csapatok 1939. március 15-i bevonulását követően a Cseh-Morva Protektorátus kikiáltásához vezetett. 

Emil Hácha csehszlovák elnök és Adolf Hitler német birodalmi kancellár
A Protektorátus egyike volt azon látszat kormányzatoknak, ahol elvileg a csúcson ugyan állt egy “hivatalos” nemzeti vezető, jelen esetben a németek meghagyták hivatalában az egészségében már igencsak megromlott Emil Hácha államelnököt, ám ez a vezető a gyakorlatban semmilyen irányítást nem végezhetett, döntést nem hozhatott, sőt az ügyekbe még csak bele sem szólhatott. A Cseh-Morva Protektorátus valódi urának szerepét a Führer által kinevezett, s szinte teljhatalommal bíró kormányzó töltötte be. A cseh-morva területeken az első kormányzói posztot egy utólag akár mérsékeltnek is nevezhető politikus, a nemzetiszocialista kormányok korábbi külügyminisztere, bizonyos Konstantin von Neurath báró töltötte be, akinek a megszállt országban a fő feladata a demokratikus intézmények (pártok, civil szervezetek, sajtó) korlátozása, illetve kézi vezérlése, továbbá a zsidóság szervezett begyűjtését célzó terv megalapozása volt.

Báró Konstantin von Neurath
Ez utóbbit azonban nem tudta teljes szívvel támogatni, így munkáját ez irányban nem éppen elégségesen végezte, s emellett egyre kevésbé tudott mit kezdeni a kezdeti sokk után felerősödő ellenállási mozgalmakkal sem. Mindezért 1941 szeptemberében kényszerűen elhagyta hivatalát, s helyére pár hónap elteltével az időközben a Szovjetunió megtámadásával világháborút kirobbantó Német Birodalom vezére egy felettébb tehetséges, szívvel-lélekkel náci eszméket valló és azokat gyakorlatba hatékonyan átültető, hidegvérű kegyetlenségéről hírhedt fiatalembert, Reinhardt Heydrichet nevezte ki. Ő az eddig meg nem nevezett utasunk, aki ellen merényletet hajtottak végre azon a csöndes nyár közeli prágai napon, amely esemény később megsokszorozódva fejtette ki tragikus hatását. Ennyit így bemelegítésként, a merénylet főszereplőiről, a közvetlen előzményeiről s utóhatásáról a soron következő cikkeinkben olvashatnak.

2017. május 17., szerda

Cseh vonatkozású térképek a David Rumsey Térképgyűjteményből

Az elmúlt két hétben sajnos szünetelt a netmagazin, új cikk nem jelent meg, melynek oka a váratlanul hatalmas mennyiségűre duzzadt megélhetési munkában (hiszen a Csehország nem csak Prága továbbra is csak lelkesedésből, szabadidőben készül), egy kisebb csehországi terepi ismeretbővítésben és nem utolsó sorban egy szalmabála csáklya nyeléből leszakadó szilánkkal kötött nem kívánatos kapcsolatban keresendő. 

A David Rumsey Térképgyűjtemény
Ám eme privát nyűgök-bajok után ismét jelentkezünk egy kisebb cikkel, melynek témája a térkép. Egész pontosan az USA Kalifornia államában székelő Stanford Egyetem Könyvtárában található David Rumsey Térképgyűjteményében immáron az interneten is fellelhető, digitalizált térképek. David Rumsey korunk egyik legnagyobb térképgyűjtője, aki nem csupán papír alapon gyűjtötte be és tette közzé a több, mint 150 ezer (!) darabból álló gyűjteményét, de egyre bővülő számban, jelenleg mintegy a térképek felét, nagy felbontású képként letölthetővé is „varázsolta”. (www.davidrumsey.com). A gyűjtemény ugyan főként az amerikai kontinensre fókuszál, de igen szép számban fellelhetőek európai, és azon belül a mai Csehország területéről készült régi térképszelvények is. Ezek közül mutatunk be néhányat, arra biztatva mindenkit, hogy mélyüljenek el az izgalmasabbnál izgalmasabb térképek sokaságában. 


1607
1607-ben adta ki az amszterdami Ioannes Janssonius az Atlas minor Gerardi Mercatorist, amely többek között tartalmazza a Gerhard Mercator és Iodocus Hondius térképét Bohemiáról, azaz a mai Csehország nyugati részéről. Ebből a térképből nagyítottunk ki egy részletet, amely a mai Dél-Csehországot ábrázolja. A mai szemmel nézve igencsak elnagyolt ábrázolás mellett még lazán el lehetne tévedni, de azért becsülendő, hogy a XVII. század elején milyen átfogó térképeket sikerült már készíteni.
1831
Az 1831-ben kiadott, a skót Daniel Lizars által alkotott térképen már a mai Csehország, akkortájt az Habsburg Birodalom által már több, mint 200 éve bekebelezett egykori Bohemia, Morvaország és Szilézia egyben látható. A térkép az akkortájt folyton változó lengyel (akkor porosz) határvidéken (Szilézia) kívül szinte teljesen a mai határokat ábrázolja.

A mai Karlovy Vary térsége
A következő, 1740-ből származó térképen egyrészt a mai Karlovy Vary (Carlsbad) régió látható, másrészt felül Elnbogen / Elbogen (a mai Loket városa), Carlsbad és Schlackenwerd / Schlackenwerth (a mai Ostrov) városképe, alul pedig újfent Carlsbad képe látszik. Jobb és baloldalon városjegyzék teszi a térképet, melynek készítője Matthaeus Seutter, még használhatóbbá.

Prága 1575
Napokon keresztül lehetne folytatni a mai Csehországgal kapcsolatban fellelhető térképek böngészését, elemzését, de ezt inkább már ráhagyjuk a kíváncsi olvasókra. Így végezetül álljon még itt egy kicsit rendhagyó térkép, amely inkább egy panoráma városrajz. A képen Prága városa látható, amint éppen az 1575-beli állapotát mutatja. A városfallal körülölelt Prága képén a középen végigfutó Moldvával könnyen beazonosítható a vár (Hradzsin), előtte, a folyó felé húzódó Kisoldal (Malá strana), a Moldvát átszelő Károly-híd, illetve a túlparton az Óváros, az akkortájt még csak törpe Újváros jobb szélen a Vyšehrad palotadomb épületmaradványaival. A kép elkészítése Georg Braun és Franz Hogenberg nevéhez fűződik és az első olyan atlaszban, a Civitates Orbis Terrarumban jelent meg a XVI. század végén, amely kifejezetten a világ városait mutatta be.

2017. május 4., csütörtök

Csehország természet-, tájvédelmi területei XXI. - Křivoklátsko

Prágától mintegy 30 kilométerre nyugati irányban kezdődik a Křivoklátsko Tájvédelmi Körzet 628 négyzetkilométer kiterjedésű területe. Északról Lány, Ruda, Rakovník városok és Krakovec falva, nyugatról a Zvíkovecen is áthaladó út, délről Zbiroh, Žebrák, Zdice városkák, keletről pedig Beroun, Hýskov és Chyňava határolják. Maga a terület összesen 96 kisvárost és falut foglal magába, közepén a csodás várkastélyáról is híres Křivokláttal. A jellemzően erdővel borított tájvédelmi terület közepén, Zvíkovecnél belépve és Berounnál tovább haladva a kanyargós Berounka folyó szalad át, csodálatos folyóvölgyi tájat alkotva.


Křivoklát várkastélya, a térség egykori központja

2017. április 26., szerda

Csehországi sörfőzdék XXIX. – Cseh kisüzemi sörfőzdék – Közép-Csehországi kerület 3.

Hosszú idő után folytatjuk Csehország Közép-cseh kerülete kisüzemi sörfőzdéinek bemutatását. A soron következő intézmény Csehország egyik legújabb főzdéje, amely a Prága közelében található Kytín városkában nyílt. A neve egyszerűen Kytíni Sörfőzde (Pivovar Kytín). Vele kapcsolatban információt, saját tapasztalás hiányában, csak a honlapjukról tudtunk szerezni. Ezek szerint a főzde szortimentje főként a jól ismert és szeretett cseh lágerekből áll (10-es, 12-es világos, 11-es félbarna és 12-es barna), de egy felső erjesztésű 13-as ale is bekerült a választékba.
Zámecký pivovar Všerad

2017. április 17., hétfő

Húsvéti zajkeltés, avagy a Nagycsütörtök mint D-nap!

Bőven benne vagyunk a Húsvétolásban, amelyhez számos ősi és kevésbé ősi hagyomány kötődik Csehországban. Sokukról korábbi cikkeinkben már részletesen írtunk, hol tudományosabb, hol pedig humorosabb formában. Most egy régi hagyományról és annak mai napjainkban való életben tartásáról szólunk.
Egy kis húsvéti zajongás

2017. április 13., csütörtök

Hogyan viselkedjünk úgy, mint a prágaiak?!

Itt a szinte váratlanul hosszúra nyúló, négy naposra duzzadó húsvéti hétvége, illetve a hétkezdet előtt minden bizonnyal sok honfitársunk döntötte el, hogy a magyar leányok – asszonyok locsolása helyett inkább Prágában öntözi meg a kiszáradt torkát. Irány a cseh főváros, ahol a külföldi turista tömeg részeként vadászhatjuk le a már ismert vagy éppen még ismeretlen kulturális, építészeti csodákat és persze nem mellesleg Prága söröző ezreinek egyikét-másikát. De ha már egyszer Prágában járunk miért ne akarjunk úgy viselkedni, mint a prágaiak? Miért ne akarjunk a gyakorta kisebbségbe szoruló helyiek közé sorolódni s nem kitűnni a külföldiségünkkel, turistásságunkkal? Tereza Vítková, egy tősgyökeres prágai tanácsaiból válogatva álljon itt egy kis segédlet, hogy miként is viselkedjünk úgy, mint a prágaiak!2017. április 6., csütörtök

Április elsejei tréfák, átverések a cseh médiában

Április elseje, mint a bolondok, bolondozás napja nem egy új keletű szokás. Van olyan teória miszerint egy eredetileg kelta népszokásról beszélünk, más magyarázat szerint a szabin nők átveréses elrablása ihlette, megint mások szerint az ókori Saturnáliák folytatása, de van olyan verzió is, amely a húsvéti passiójátékokat látja a szokás hátterében. A legelterjedtebb magyarázat szerint az április elsejei tréfálkozás akkor alakult ki, mikor 1564-ben IX. Károly francia király a régi naptárról az újra való átállásról rendelkezett. A régi naptár szerint ugyanis április elseje volt az év kezdete, s ennek kapcsán sokan még tévedésből akkor is küldözgettek újévi ajándékokat, mikor már rég január 1. lett az esztendő első napja, ezzel mókás meglepetést okozva. Az évek során azonban lassan átváltottak az új időszámításra, így április elején már csak apró, bohókás, vicces ajándékokkal lepték meg egymást az emberek.


Nem szabad mindent komolyan venni!

2017. március 28., kedd

Idézet és pár kép XXXVI. - Bohumil Hrabal: Első mondatok

103 évvel ezelőtt, március 28-án született Bohumil Hrabal. A Csehország nem csak Prága netmagazinunkban már számos cikkben foglalkoztunk a cseh irodalom eme meghatározó jelentőségű, mondhatni kultikus alakjával, így aki többet szeretne tudni az életéről, munkásságáról azoknak ajánljuk régebbi írásaink olvasását. Mi most azonban nem a Mester életművének méltatásával emlékezünk meg a születésnapjáról, hanem Hrabal idézetekkel, egy-egy műve első pár mondatával. Az első mondatok gyakorta kulcsfontosságúak a könyvek-novellák-elbeszélések stb. életében. Ezekkel a mondatokkal indítja be a szerző azt a gondolat folyamot, amely végighalad az egész alkotáson, mutatja be a reá jellemző stílusát, és nem mellesleg ragadja meg az olvasó képzeletét, akik közül sokan az első mondatokat olvasva döntik el, hogy megéri-e időt szentelniük az adott műre. Nem véletlen, hogy többek között az American Book Review is összeállította a századforduló környékén a minden idők legjobb kezdőmondatainak százas listáját, amely persze nem nélkülözi az angol nyelvű irodalom túlsúlyát és az erős szubjektivitást sem.2017. március 21., kedd

Plumlov – Vár állott, most kőhalom...meg egy csonka kastély

Pár évvel ezelőtt egy forró nyári napon a közép-morvaországi Tovačovból elindulva, Prostějovon át bicajjal felküzdöttük magunkat Plumlov városkába, ahol Csehország egyik legfurább várrom – kastély párosa fogadott. A kis Hloučela folyó felduzzasztásával nyert Podhradský azaz magyarul Váraljai tó fölötti sziklára érve ugyanis egy olyan gazdasági épületekkel csaknem teljesen körbevett klasszikus kastélyudvar található, ahol középen egy nagyobbacska sziklatömb, míg attól vagy tíz méterre a tó fölé magasodva, három szintes, téglatest alakú kastélyépület meredezik. Első ránézésre rögtön eszünkbe jut az irodalom órákon a tanár által sokszor feltett kérdés: „vajon mire gondolt a költő?” Azaz miként is sikerült ezt a furcsa párost összehozni? Ennek jártunk utána.
Plumlov

2017. március 8., szerda

Milyen cseh élelmiszert vegyünk? - avagy a cseh védjegyekről dióhéjban

Külföldi utazásaink, így Csehország felkeresése során is lényeges kérdés, hogy a szükséges élelmiszereinket hogyan szerezzük be, pontosabban mi alapján válasszunk a boltok polcain heverő bőséges termékválasztékból. Mely árucikkeket érdemes megvásárolni és melyek felejtősek, melyek igazi cseh termékek, s melyek érkeznek a globális piacról. Mindezekre a kérdésekre még itthon is nehéz választ kapni, pedig nap mint nap teszteljük a különféle (elérhető árú) élelmiszereket bízván abban, hogy rátalálunk az igazira, amitől aztán nem szeretünk eltérni. De egy rövid ideig tartó külföldi tartózkodás során nincs ennyi időnk, biztosabbra kell mennünk. Ehhez pedig tapasztalat és (nyelv)ismeret hiányában nem árt egy kis segítség. Szerencsére a tájékozódásunkat segítik a különféle élelmiszer védjegyek, melyeket a termékek csomagolásán egy-egy feltűnő logó és szöveg formájában pillanthatunk meg. Magyarországon ilyen élelmiszer-ipari védjegyeket láthatunk: Magyar Termék, Kiváló Magyar Élelmiszer, Magyar Baromfi, Biokontroll, Rendszeresen Ellenőrzött Kiváló Magyar Termék, Norbi Update, és még hosszan sorolhatnánk. Ezen védjegyek egyike másika esetében hiányzik az egzakt minőségbiztosítási kritériumrendszer ezért ha tökéletes garanciát nem tudnak adni a kiváló minőségre, de legalább valami támpontot igen.

Cseh védjegyek

2017. február 28., kedd

Öt évesek lettünk, avagy már fél évtizedes a Csehország nem csak Prága!

2012. február utolsó napján vette kezdetét Csehország hazai népszerűsítését célzó missziónk a Csehország nem csak Prága. Akkor még nem sejtettük...Nos valahogy így kezdődhetne születésnapi cikkünk Pelikán József a leghíresebb magyar gátőr, a nagy betűs Tanú szájából hangozván. Bizony ám! A technikai kényszerből blog felületen működő, de kevéssé blogszerű honlapunk, amelyet mi talán kissé nagyzolva webmagazinnak szeretünk hívni, immáron öt éve próbálja honfitársainkat megismertetni mindazzal ami cseh. És ez alatt az öt év alatt annyi élményben volt részünk, amelyet valóban nem sejtettünk.Most, hogy visszatekintünk a mögöttünk hagyott fél évtizedre, először is meg kell állapítanunk, hogy ez az öt év úgy repült el, mint a gondolat. A megjelent több mint 500 cikkre gondolva, melyek mára már megtöltenének egy vastagabb könyvecskét is, olyan érzésünk támad mintha csak úgy, egy pillanat alatt születtek volna. Persze az igazságtól mi sem áll ennél távolabb, hiszen a pillanatnyi élethelyzetből adódóan sokszor csak igen nagy erőfeszítés révén tudtunk egy-egy újabb cikket elővarázsolni a bűvös kalapból. Mégis, így utólag mindez inkább könnyed szórakozásnak ítéltetik, egy nagy kalandnak, melynek reményeink szerint még sokáig nem lesz vége.
 
Öt év!

2017. február 23., csütörtök

A XXVII. Arany Sörpecsét verseny: előretörnek a kisüzemiek!

Az elmúlt héten rendezték meg a Pivní pečeť (Sörpecsét) nevezetű nemzetközi sörminősítő versenyt, sorrendben huszonhetedik alkalommal. A helyszín, ahogyan tavaly most is České Budějovice Vásárvárosa volt. (Korábban a Sörpecsét verseny Tábor városához kötődött). Sajnos a szervezők idén nem voltak túlságosan közlékenyek a résztvevők számával, összetételével, a benevezett sörökkel kapcsolatban, a honlapjuk e tekintetben még most is kínosan üres, így egyelőre csak feltételezhetjük, hogy a tavalyi évhez hasonlóan több kontinensről 2-300 sörgyár küldhette el üveges sörét (összesen ezret meghaladó számban) a megmérettetésre. 
 
Pivní pečeť 2017

2017. február 21., kedd

Csehország a Vimeon

Ha videómegosztásról beszélünk akkor mindenkinek elsősorban a YouTube jut eszébe, ahol válogatás nélkül, mindenféle forrásból és minőségben nézegethetünk különféle képanyagokat. De talán sokan nem is tudják, hogy van élet a YouTube-on túl, léteznek további videómegosztó webhelyek, amelyek közül mi most kiemelnénk a Vimeot, ezt a 2004 óta létező szolgáltató portált. Tesszük ezt elsősorban azért, mert a Vimeon is számtalan Csehországgal kapcsolatos videót nézhetünk meg, és mindezt nem egy ömlesztett, hanem egy minőségileg előszűrt, és forrásában letisztázott kínálat formájában. Ezekből a remek anyagokból szeretnénk most néhányat bemutatni. Kezdjük a filmeket a Trendiator légi felvételeivel, melyeknek a Várak és kastélyok Csehországban címet adta, de valójában „csak” a Cseh Paradicsom néhány várában, kastélyában lehet gyönyörködni.


Castles & Chateaux in the Czech Republic from Trendiator on Vimeo.


2017. február 14., kedd

Cseh Filmkarnevál - 2017 - beharangozó

A szervezők idén már negyedik alkalommal és immáron négy helyszínen várják a cseh filmek rajongóit a hagyományos Cseh Filmkarneválra, ahol ismét megtekinthetők a legfrissebb és legtöbb figyelmet keltő alkotások. A drámától a dokumentumfilmen keresztül a vígjátékig minden megtalálható, kinek-kinek ízlése szerint. Szintén hagyományosan a Cseh Filmkarnevál főtámogatója a Staropramen, szakmai partnere a Budapest Film mellett a budapesti Toldi mozi, a miskolci Művészetek Háza, Béke Art-mozi, a szegedi Grand Café és a debreceni Apolló mozi.
2017. február 8., szerda

2017 a barokk éve Csehországban I. – a főbb építészeti stílusokról dióhéjban

A Cseh Turisztikai Hivatal minden évben egy-egy központi téma köré fűzi fel a turisztikai eseményeit, programjait. Idén a barokk évét hirdették meg, nem véletlenül, hiszen Csehország a barokk építészet számtalan remekművének ad helyet. A most induló, és az év során néhány alkalommal jelentkező kis sorozatunkban mi is megemlékezünk a barokkról, a barokk építészetről, zenéről és egyéb művészeti ágakról, természetesen elsősorban Csehországra koncentrálva. A cikksorozatunk első részében azonban még nem merülünk el a barokkban, inkább egy kis alapozással, mondhatni ismeret felfrissítéssel kezdünk a különféle építészeti stílusokról.


Prága a különböző építészeti stílusok gazdag tárháza

2017. január 30., hétfő

Regiontour 2017 - Képriport

Ahogyan arról a korábbi cikkükben beszámoltunk Brno városában ismét megrendezték a hagyományos Regiontour kiállítást, vásárt, ahol Csehország belföldi turisztikai kínálatából és a helyi cseh termelők termékválasztékából vehetett mindenki egy kis mintát. Mostani képes riportocskánkban következzék még néhány fotó a színes és helyenként igen ízletes eseményről.

A tömegeket leginkább vonzó standja a Zlíni kerületnek volt.

2017. január 25., szerda

Regiontour – GO 2017, Brno

Az elmúlt héten, egész pontosan 2017 január 19. és 22. között rendezték meg a Regiontour/Go turisztikai szakkiállítást, vásárt. A négy napos rendezvény fő helyszíne hagyományosan a Brnói Vásártársaság Közép-Európai Kiállítási Központja, azaz a morva főváros vásárvárosának P és F épülete volt. A Csehország nem csak Prága – Irány Csehország szerkesztői, ahogy az utóbbi években, úgy idén is hivatalos sajtóképviselőként jelenhettek meg az eseményen. Ezért a lehetőségért szeretnénk köszönetet mondani Máté Szilviának a BD-Expo Kft. ügyvezető igazgató asszonyának és Cseh Erzsébet projektvezetőnek.

Brno

2017. január 18., szerda

Leggyakoribb vezeték- és keresztnevek Csehországban

Nagy – Kovács – Tóth – Szabó – Horváth – Varga – Kiss – Molnár – Németh – Farkas – Balogh – Papp – Takács – Juhász – Lakatos – Mészáros. Nem él olyan ember Magyarországon akinek ne lennének a fenti vezetéknevek egyikét-másikát viselő rokonai, barátai, ismerősei. Ez nem csoda, hiszen a 16 leggyakoribb családnévvel rendelkezők száma csaknem eléri a 200 ezret, azaz Magyarország lakosságának 2%-át. A keresztneveket illetően még inkább jellemző ez a dominancia, hiszen szinte minden családban előfordul László – István – József – János – Zoltán – Sándor – Ferenc – Gábor – Attila vagy éppen Péter. Hölgyek esetében pedig Mária – Erzsébet – Katalin – Ilona – Éva – Anna – Zsuzsanna – Margit – Julianna vagy Judit. Ezt a kétszer tíz keresztnév egyikét kapta jó pár millió honfitársunk, és bármennyire is változnak a névadási szokások, lefogadható, hogy a dominanciájuk még sok évtizeden át kitart. Ennyit Magyarországról, de mi a helyzet Csehországban? Ennek jártunk utána az interneten megtalálható http://www.kdejsme.cz/ honlap segítségével, ahonnan nem csak az derül ki, hogy melyek a leggyakoribb vezeték- és keresztnevek, de azok területi eloszlása, helyi gyakorisága is.

A Kde Jsme adatbázisa

2017. január 13., péntek

A Prága Maraton története – rajtoljunk idén Prágában!

Gondolták volna, hogy a Prága Maraton futóversenyek ötlete két olasz férfi fejéből pattant ki? Történt mindez 1994-ben, s hol máshol mint egy prágai sörözőben, a Cibulkában. Az egyik férfi Carlo Capalbo volt, aki egy számítástechnikai cég regionális menedzserekét kicsivel korábban költözött Prágába, a másik pedig egy jó barátja Gelindo Bordin olimpiai aranyérmes maratoni futó, aki épp a cseh főváros szépségeivel ismerkedett. Ittak egy - két korsó sört és közben az az ötletük támadt, hogy milyen jó lenne egy, a New York, Berlin, London Maraton futóversenyekhez hasonlót rendezni a csodás Prágában is.

Carlo Capalbo, Emil Zátopek képe előtt